Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte
Lapas

            

           Meža pētīšanas stacija ir Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes dibināta publiska aģentūra, kuras uzdevums ir apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī mācību prakses un tālākizglītības atbalstam meža nozares izglītības jomā.

 Meža pētīšanas stacijas funkcijas:

- apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
- nodrošināt atbalstu:
- zinātniskās izpētes, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai
- mācību praksēm un tālākizglītības pasākumiem meža nozares izglītības jomā
- tālākizglītības un apmācību pasākumiem meža nozares valsts pārvaldes darbiniekiem;
- veicināt meža apsaimniekošanas zināšanu pārnesi
- veikt meža sēklu kvalitātes kontroli

Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv