Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas

Jelgavas mežu novads  Jelgavas informācijas centra apsaimniekošanā ir valsts zinātniskās izpētes meži Jelgavas, Auces, Šķēdes un Rucavas mežu novados ar kopējo platību 11381 ha.

  Jelgavas informācijas centra vadītājs – Jānis Vilks.

  Informācijas centrā strādā 7 darbinieki.


MPS Jelgavas informācijas centra adrese:

 “Aizupes”-10, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV- 3018

 Tālrunis 26383376

 e-pasts: janis.vilks@agenturamps.lv

    Darba laiks: 8.30 – 12.30; 13.00 – 17.00

                                                                                           Jelgavas mežu novads

   Jelgavas informācijas centra atrašanās vietas shēma

 

Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv