Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas

Kalsnavas informācijas centrs atrodas MPS administrācijas ēkā

KIC atrašanās vieta

"Latvijas pamatkarte © LR Valsts zemes dienests"

Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv