Konkursi
Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Lēmums par atklātam konkursa "Četru jaunu apvidus kravas automobiļu (N1G) piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/75) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Meža ceļa būve Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/40) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Meža ceļa pārbūve Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/41) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Meža stādījumu kopšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/7) rezultātiem

Lēmums par atklāta komkursa "Meža stādījumu kopšana (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/7) rezultātiem 3. iepirkuma daļā

Lēmums par atklāta konkursa "Mežaudžu stādījumu iežogošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/76) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Mežaudžu stādījumu iežogošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/68) pārtraukšanu

Lēmums par atklāta konkursa "Meža ceļu atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/39) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Stādījumu agrotehniskā un jaunaudžu sastāva kopšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/8) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Meža reproduktīvā materiāla iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/6) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Meža pētīšanas stacijas autotransporta tehniskās apkopes un remonts" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/32) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Meža ceļu būvdarbi Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/20) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/7) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Stādāmā materiāla iegāde meža atjaunošanai" (iepirkuma identifikācijs Nr.MPS2016/4) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Degvielas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/70) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Degvielas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/38) pārtraukšanu

Lēmums par atklāta konkursa "Lietotas kravas automašīnas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/18) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Stādāmā materiāla iegāde meža atjaunošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/4) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Mežsaimnieciskas nozīmes traktoru iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/56) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Elektroenerģijas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/24) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Vieglo apvidus pasažieru automašīnu iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/17) rezultātiem

Lēmums par atklāta konkursa "Meža meliorācijas sistēmu vienkāršota renovācija Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/6) rezultātiem


Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv