Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas


Meža pētīšanas stacijas darba laiks: 8.30 – 12.30; 13.00 – 17.00

Adrese:

Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV- 4860

tālr. 64826591

e-pasts: mps@agenturamps.lv

Atrašanās vietas shēma

Rekvizīti:

Nosaukums: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"

Juridiskā adrese: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV- 4860

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90010256120

PVN  maksātāja reģistrācijas kods LV90010256120

Valsts kase, kods TRELLV22

konts LV50TREL916068300100B

Sturktūrvienību adreses:

Kalsnavas informācijas centrs

Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV- 4860

tālr. 26423270

e-pasts: janis.putns@agenturamps.lv

Atrašanās vietas shēma

Jelgavas informācijas centrs

“Aizupes”-10, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV- 3018

tālr. 26383376

e-pasts: janis.vilks@agenturamps.lv

Atrašanās vietas shēma

Smiltenes informācijas centrs

"Rauzas", Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV- 4729

tālr. 26315489

e-pasts: sarmite.negele@agenturamps.lv

Atrašanās vietas shēma

Meža sēklu kontroles laboratorija

Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV- 4860

tālr. 29245190

e-pasts: sandra.pruse@agenturamps.lv

Atrašanās vietas shēma

Mācību centrs "Mežmāja"

"Mežmāja", Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

tālr. 22029058

e-pasts:gundega.rutka@agenturamps.lv

Atrašanās vietas shēma

 

Dienesta viesnīca "Vētraine"

"Vētraine", Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

tālr. 29204794

e-pasts: sandis.strazdins@agenturamps.lv

Izvērsta Meža pētīšanas stacijas darbinieku kontaktinformācija


Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv