Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas

Iepirkumi, kuri tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

 

 

Lēmumi iepirkumiem, kuri veikti Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža apsaimniekošanas atbalsta sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana Meža pētīšanas stacijā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/80) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/80

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa pārbūve Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/87) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/87

Lēmums par iepirkuma "Grāvju un ceļmalu pļaujmašīnas - smalcinātāja iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/82) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/82

Lēmums par iepirkuma procedūras "Nojumes būvniecība" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/59) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/59

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa būve Auces mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/67) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/67

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/52) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/52

Lēmums par iepirkuma procedūras "Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/48) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/48 (līguma Nr.MPS2017/48/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/48 (līguma Nr.MPS2017/48/2)

Lēmumi iepirkumiem, kuri veikti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļu atjaunošana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/21) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/21

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļu atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/19) pārtraukšanu

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa pārbūve Šķēdes mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/18) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/18

Lēmums par iepirkumu procedūras "Marķējamo mietiņu izgatavošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/20) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/20

Lēmums par iepirkumu proceduras "Lizimetri gruntsūdens paraugu ievākšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/15) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/15

Lēmums par iepirkumu proceduras "Mēriekārtas nokrišņu un augsnes paraugu ievākšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/14) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/14

Lēmums par iepirkumu proceduras "Zinātnisko stādījumu ierīkošanas pakalpojums" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/13) rezultātiem

Lēmums par iepirkumu proceduras "Meža atjaunošanas pakalpojums" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/12) rezultātiem

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža meliorācijas sistēmas atjaunošana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/17) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/17

Lēmums par iepirkuma procedūras "Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/9) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/9

Lēmums par iepirkuma procedūras "Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/2) rezultātiem

Līgumna teksts iepirkumam Nr.MPS2017/2

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža pētīšanas stacijas transportlīdzekļu apdrošināšana 2017.gadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/117) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/117

Lēmums par iepirkuma procedūras "Rokas instrumenti ūdens kvalitātes un gruntsūdens līmeņa noteikšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/109) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/109

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meteostacijas piegāde un uzstādīšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/108) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/108

Lēmums par iepirkuma procedūras "Automātiska ūdens noteces mērīšanas iekārta" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/103) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/103

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža meliorācijas sistēmas atjaunošanas būvprojekta izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/106) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/106

Lēmums par iepirkuma procedūras "Aktīvās piedziņas disku arkla iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/102) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/102

Lēmums par iepirkuma "Kokskaidu granulu iegāde apkures vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/96) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/96

Lēmums par iepirkuma procedūras "Mežaudžu stādījumu iežogošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/94) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/94

Lēmums par iepirkuma procedūras "Mežaudžu stādījumu iežogošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/91) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža meliorācijas sistēmas pārbūve Mežoles mežu novadā" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2016/73) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/73

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa pārbūve Mežoles mežu novadā" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2016/74) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/74

Lēmums par iepirkuma procedūras "Cirkulācijas sildītāja - dzesētāja ar taimeri iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/71) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/71

Lēmums par iepirkuma procedūras "Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/62) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/62

Lēmums par iepirkuma procedūras "Krītoša svara deflektometrs" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/59) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/59

Lēmums par iepirkuma procedūras "Nokrišņu savācēju komplekti" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/56) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/56

Lēmums par iepirkuma procedūras "Jaunaudžu kopšana ar mezgabarīta tehniku pētījumu nodrošināšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/55) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/55

Lēmums par iepirkuma procedūras "Augsnes sagatavošana meža atjaunošanā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/45) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/45 (līgums Nr.MPS2016/45/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/45 (līgums Nr.MPS2016/45/2)

Lēmums par iepirkuma procedūras "Lizimetri gruntsūdens paraugu ievākšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/49) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/49

Lēmums par iepirkuma procedūras "Koka tiltiņu un laipu konstrukciju izstrāde un izgatavošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/46) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumama Nr.MPS2016/46

Lemums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa būve Auces mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/35) rezultātiem

Līguma teksts ieirkumam Nr.MPS2016/35

Lēmums par iepirkuma procedūras "Kokaudzētavas ražošanas ēkas remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/28) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/28

Lēmums par iepirkuma procedūras "Cirkulācijas sildītāja ar dzesēšanas bloku iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/23) rezultātiem

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/22) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/22

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/13) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/13

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļu atjaunošana Šķēdes mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/12) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/12

Lēmums par iepirkuma procedūras "Smago disku iegāde" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2016/17) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/17

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2016/9) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/9

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža pētīšanas stacijas transportlīdzekļu apdrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/3) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/3

Lēmums par iepirkuma procedūras "Autotransporta noma pasašieru pārvadāšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/2) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/2

Lēmums par iepirkuma procedūras "Vieglās apvidus automašīnas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/94) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/94

Lēmums par iepirkuma procedūras "Vieglās apvidus pasažieru automašīnas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/78) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/78 

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža monitoringa mēriekārtu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/74) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/74 

Lēmums par iepirkuma procedūras "Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/60) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/60 (Līgums Nr.MPS2015/60/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/60 (Līgums Nr.MPS2015/60/2)

Lēmums par iepirkumu procedūras "Zinātnisko stādījumu kopšana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/56) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/56

Lēmums par iepirkumu procedūras "Frontālās pļaujmašīnas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/54) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/54

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana"(iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/57) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/57 (Līgums Nr.MPS2015/57/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/57 (Līgums Nr.MPS2015/57/2)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/57 (Līgums Nr.MPS2015/57/3)

Lēmums par iepirkumu procedūras "Minitraktora iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/53) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/53

Lēmums par iepirkumu procedūras "Ķēdes pļaujmašīnas - smalcinātāja iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/43) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/43

Lēmums par iepirkumu procedūras "Robežu atjaunošana Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/32) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/32

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/28) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/28

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa pārbūve Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/24) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/24

Lēmums par iepirkumu procedūras "Traktora piekabes iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/27) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/27

Lēmums par iepirkumu procedūras "Vakuuma sūkšanas cisternas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/30) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/30

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/23) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/23

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/17) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/17

Lēmums par iepirkumu procedūras "Marķējamo  mietiņu izgatavošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/21) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/21

Lēmums par iepirkumu procedūras "Jaunaudžu kopšana ar harvesteru un kokmateriālu pievešana pētījumu nodrošināšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/11) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/11

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa periodiskā uzturēšana Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/15) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/15

Lēmums par iepirkumu procedūras "Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju un programmatūras piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/10) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/10

Lēmums par iepirkumu procedūras "Stādījumu ierīkošanas pakalpojums valsts zinātniskās izpētes mežos" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/13) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/2)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/3)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/4)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/5)

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/12) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/12

Lēmums par iepirkumu procedūras "Apauguma novākšana meliorācijas grāvju trasēs un kvartālstigās" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/8) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/2)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/3)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/4)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/5)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/6)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/7)

Lēmums par iepirkumu procedūras ""Mākslīgās miglas" iekārtas piegāde un uzstādīšana izmēģinājumu kokaudzētavas siltumnīcā" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2015/7) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/7

Lēmums par iepirkumu procedūras "Kravas apvidus automašīnu iegādei" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2015/9) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/9

Lēmums par iepirkumu procedūras "Traktoram uzkabināmo agregātu piegāde Meža pētīšanas stacijas izmēģinājumu kokaudzētavai" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2015/6) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/6

Lēmums par iepirkumu procedūras "Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2015/3) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/3

Lēmums par iepirkumu procedūras "Vieglo apvidus pasažieru automašīnu iegāde" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2014/72 rezultātiem)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/72

Lēmums par iepirkumu procedūras "Kokskaidu granulu iegāde apkures vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/55) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/55

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža monitoringa mēriekārtu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/49) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/49

Lēmums par iepirkumu procedūras "Ģeneratora iegāde" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2014/50) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/50

Lēmums par iepirkuma procedūras "Minibusa iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/40) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/40

Lēmums par iepirkuma procedūras "Kvadracikla iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/36) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/36

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa periodiskā uzturēšana Meža pētīšanas stacijas Auces mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/15) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/15

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa periodiskā uzturēšana Meža pētīšanas stacijas Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/10) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/10

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa periodiskā uzturēšana Meža pētīšanas stacijas Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/12) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/12

Lēmums par iepirkuma procedūras "Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/9) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/9

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa rekonstrukcija Meža pētīšanas stacijas Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/4) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/4

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa rekonstrukcija Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/3) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/3

Lēmumi iepirkumiem, kuri veikti Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža kultūru un zinātnisko stādījumu ierīkošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/27) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Apauguma novākšana meliorācijas grāvju trasēs un stigās" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/21) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Stādījumu agrotehniskā un jaunaudžu sastāva kopšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/8) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Mežsaimniecības pakalpojumi urbāno mežu integrētās meža apsaimniekošanas objekta izveidei" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/40) rezultātiem

Lēmums par iepirkumu procedūras "Stādījumu agrotehniskā un jaunaudžu sastāva kopšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/5) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/38) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Apauguma novākšana meliorācijas grāvjos un kvartālstigās" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/16) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Stādījumu agrotehniskā un jaunaudžu kopšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/2) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Stādāmā materiāla izaudzēšanas pakalpojums" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/5) rezultātiem


Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691
mps@agenturamps.lv