Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas

Iepirkumi, kuri tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā

Nolikums iepirkumam "Mārķējamo mietiņu izgatavošana" (ieirkuma identifikācijas Nr. MPS2018/23)

1. pielikums - Tehniskā specifikācija (ieirkuma identifikācijas Nr. MPS2018/23)

2. pielikums - Pieteikuma veidlapa (ieirkuma identifikācijas Nr. MPS2018/23)

3. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa (ieirkuma identifikācijas Nr. MPS2018/23)

4. pielikums - Līguma projekts (ieirkuma identifikācijas Nr. MPS2018/23)

-----------------------------------

Nolikums iepirkumam "Pārgāžņu atjaunošana un automātiskās ūdens parametru mērīšanas sistēmas ierīkošana" (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

1. pielikums - Tehniskā specifikācija (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

Pielikums tehniskajai specifikācijai - Pārgāžņu atjaunošanas tehniskā dokumentācija (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

2. pielikums - Prasības piedāvājuma nodrošinājumam (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

3. pielikums - Pieteikuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

4. pielikums - Iepriekšējās pieredzes veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

5. pielikums - Darba spēka un tehniskā piedāvājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

6. pielikums - Būvdarbu vadītāja apliecinājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

7. pielikums - Apakšuzņēmēja, personas, uzmuras spējām, pretendents balstās, apliecinājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

8. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

9. pielikums - Tāmes veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

10. pielikums - Līguma projekts (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/24)

-----------------------------------

Nolikums iepirkumam "Jaunaudžu sastāva kopšanas" (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

1. pielikums - Tehniskā specifikācija (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

2. pielikums - Pieteikuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

3. pielikums - Iepriekšējās pieredzes veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

4. pielikums - Darba spēka un tehniskās nodrošinājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

5. pielikums - Darbinieka apliecinājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

6. pielikums - Apakšuzņēmēja, personas, uz kura spējām pretendents balstās, apliecinājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

7. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

8. pielikums - Līguma projekts (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/16)

-----------------------------------

Nolikums iepirkumam "Meža ceļu atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

1. pielikums - Pieteikuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

2. pielikums - Iepriekšējās pieredzes veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

3. pielikums - Darba spēka un tehniskā nodrošinājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

4. pielikums - Būvdarbu vadītāja apliecinājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

5. pielikums - Apakšuzņēmēja, personas, uz kura spējām pretendents balstās, apliecinājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

6. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

7. pielikums - Tāmes Nr. 1. veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

8. pielikums - Tāmes Nr. 2. veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

9. pielikums - Darbu izpildes laika grafika Nr. 1. veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

10. pielikums - Darbu izpildes laika grafika Nr. 2. veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

11. pielikums - Līguma projekts (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

12. pielikums - Būvprojekts (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

13. pielikums - Būvprojekts (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/20)

------------------------------------

Nolikums iepirkumam "Pļaujmašīnas - smalcinātāja iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/9)

1. pielikums - Tehniskā specifikācija (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/9)

2. pielikums - Pieteikuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/9)

3. pielikums - Tehniskā piedāvājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/9)

4. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/9)

5. pielikums - Līguma projekts (iepirkuma identifikācijas Nr. MPS 2018/9)

 

Lēmumi iepirkumiem, kuri veikti Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža meliorācijas sistēmas atjaunošana Mežoles mežu novadā" (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. MPS 2018/4) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr. MPS 2018/4

Lēmums par iepirkuma procedūras "Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai" (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. MPS 2018/2) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr. MPS2018/2

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža pētīšanas stacijas transportlīdzekļu apdrošināšna 2018.gadā" (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. MPS 2018/1) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr. MPS2018/1

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža apsaimniekošanas atbalsta sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana Meža pētīšanas stacijā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/80) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/80

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa pārbūve Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/87) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/87

Lēmums par iepirkuma "Grāvju un ceļmalu pļaujmašīnas - smalcinātāja iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/82) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/82

Lēmums par iepirkuma procedūras "Nojumes būvniecība" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/59) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/59

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa būve Auces mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/67) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/67

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/52) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/52

Lēmums par iepirkuma procedūras "Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/48) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/48 (līguma Nr.MPS2017/48/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/48 (līguma Nr.MPS2017/48/2)

Lēmumi iepirkumiem, kuri veikti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļu atjaunošana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/21) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/21

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļu atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/19) pārtraukšanu

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa pārbūve Šķēdes mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/18) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/18

Lēmums par iepirkumu procedūras "Marķējamo mietiņu izgatavošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/20) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/20

Lēmums par iepirkumu proceduras "Lizimetri gruntsūdens paraugu ievākšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/15) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/15

Lēmums par iepirkumu proceduras "Mēriekārtas nokrišņu un augsnes paraugu ievākšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/14) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/14

Lēmums par iepirkumu proceduras "Zinātnisko stādījumu ierīkošanas pakalpojums" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/13) rezultātiem

Lēmums par iepirkumu proceduras "Meža atjaunošanas pakalpojums" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/12) rezultātiem

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža meliorācijas sistēmas atjaunošana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/17) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/17

Lēmums par iepirkuma procedūras "Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/9) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2017/9

Lēmums par iepirkuma procedūras "Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2017/2) rezultātiem

Līgumna teksts iepirkumam Nr.MPS2017/2

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža pētīšanas stacijas transportlīdzekļu apdrošināšana 2017.gadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/117) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/117

Lēmums par iepirkuma procedūras "Rokas instrumenti ūdens kvalitātes un gruntsūdens līmeņa noteikšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/109) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/109

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meteostacijas piegāde un uzstādīšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/108) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/108

Lēmums par iepirkuma procedūras "Automātiska ūdens noteces mērīšanas iekārta" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/103) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/103

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža meliorācijas sistēmas atjaunošanas būvprojekta izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/106) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/106

Lēmums par iepirkuma procedūras "Aktīvās piedziņas disku arkla iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/102) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/102

Lēmums par iepirkuma "Kokskaidu granulu iegāde apkures vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/96) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/96

Lēmums par iepirkuma procedūras "Mežaudžu stādījumu iežogošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/94) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/94

Lēmums par iepirkuma procedūras "Mežaudžu stādījumu iežogošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/91) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža meliorācijas sistēmas pārbūve Mežoles mežu novadā" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2016/73) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/73

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa pārbūve Mežoles mežu novadā" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2016/74) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/74

Lēmums par iepirkuma procedūras "Cirkulācijas sildītāja - dzesētāja ar taimeri iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/71) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/71

Lēmums par iepirkuma procedūras "Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/62) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/62

Lēmums par iepirkuma procedūras "Krītoša svara deflektometrs" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/59) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/59

Lēmums par iepirkuma procedūras "Nokrišņu savācēju komplekti" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/56) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/56

Lēmums par iepirkuma procedūras "Jaunaudžu kopšana ar mezgabarīta tehniku pētījumu nodrošināšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/55) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/55

Lēmums par iepirkuma procedūras "Augsnes sagatavošana meža atjaunošanā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/45) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/45 (līgums Nr.MPS2016/45/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/45 (līgums Nr.MPS2016/45/2)

Lēmums par iepirkuma procedūras "Lizimetri gruntsūdens paraugu ievākšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/49) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/49

Lēmums par iepirkuma procedūras "Koka tiltiņu un laipu konstrukciju izstrāde un izgatavošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/46) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumama Nr.MPS2016/46

Lemums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa būve Auces mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/35) rezultātiem

Līguma teksts ieirkumam Nr.MPS2016/35

Lēmums par iepirkuma procedūras "Kokaudzētavas ražošanas ēkas remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/28) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/28

Lēmums par iepirkuma procedūras "Cirkulācijas sildītāja ar dzesēšanas bloku iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/23) rezultātiem

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/22) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/22

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/13) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/13

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļu atjaunošana Šķēdes mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/12) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/12

Lēmums par iepirkuma procedūras "Smago disku iegāde" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2016/17) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/17

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2016/9) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/9

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža pētīšanas stacijas transportlīdzekļu apdrošināšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/3) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/3

Lēmums par iepirkuma procedūras "Autotransporta noma pasašieru pārvadāšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/2) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2016/2

Lēmums par iepirkuma procedūras "Vieglās apvidus automašīnas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/94) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/94

Lēmums par iepirkuma procedūras "Vieglās apvidus pasažieru automašīnas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/78) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/78 

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža monitoringa mēriekārtu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/74) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/74 

Lēmums par iepirkuma procedūras "Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/60) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/60 (Līgums Nr.MPS2015/60/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/60 (Līgums Nr.MPS2015/60/2)

Lēmums par iepirkumu procedūras "Zinātnisko stādījumu kopšana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/56) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/56

Lēmums par iepirkumu procedūras "Frontālās pļaujmašīnas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/54) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/54

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana"(iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/57) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/57 (Līgums Nr.MPS2015/57/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/57 (Līgums Nr.MPS2015/57/2)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/57 (Līgums Nr.MPS2015/57/3)

Lēmums par iepirkumu procedūras "Minitraktora iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/53) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/53

Lēmums par iepirkumu procedūras "Ķēdes pļaujmašīnas - smalcinātāja iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/43) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/43

Lēmums par iepirkumu procedūras "Robežu atjaunošana Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/32) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/32

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/28) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/28

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa pārbūve Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/24) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/24

Lēmums par iepirkumu procedūras "Traktora piekabes iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/27) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/27

Lēmums par iepirkumu procedūras "Vakuuma sūkšanas cisternas iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/30) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/30

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/23) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/23

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa atjaunošana Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/17) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/17

Lēmums par iepirkumu procedūras "Marķējamo  mietiņu izgatavošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/21) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/21

Lēmums par iepirkumu procedūras "Jaunaudžu kopšana ar harvesteru un kokmateriālu pievešana pētījumu nodrošināšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/11) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/11

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ceļa periodiskā uzturēšana Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/15) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/15

Lēmums par iepirkumu procedūras "Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju un programmatūras piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/10) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/10

Lēmums par iepirkumu procedūras "Stādījumu ierīkošanas pakalpojums valsts zinātniskās izpētes mežos" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/13) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/2)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/3)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/4)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/13 (Līgums Nr.MPS2015/13/5)

Lēmums par iepirkumu procedūras "Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/12) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/12

Lēmums par iepirkumu procedūras "Apauguma novākšana meliorācijas grāvju trasēs un kvartālstigās" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/8) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/1)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/2)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/3)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/4)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/5)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/6)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/8 (Līgums Nr.MPS2015/8/7)

Lēmums par iepirkumu procedūras ""Mākslīgās miglas" iekārtas piegāde un uzstādīšana izmēģinājumu kokaudzētavas siltumnīcā" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2015/7) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/7

Lēmums par iepirkumu procedūras "Kravas apvidus automašīnu iegādei" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2015/9) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/9

Lēmums par iepirkumu procedūras "Traktoram uzkabināmo agregātu piegāde Meža pētīšanas stacijas izmēģinājumu kokaudzētavai" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2015/6) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/6

Lēmums par iepirkumu procedūras "Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2015/3) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2015/3

Lēmums par iepirkumu procedūras "Vieglo apvidus pasažieru automašīnu iegāde" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2014/72 rezultātiem)

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/72

Lēmums par iepirkumu procedūras "Kokskaidu granulu iegāde apkures vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/55) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/55

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža monitoringa mēriekārtu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/49) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/49

Lēmums par iepirkumu procedūras "Ģeneratora iegāde" (iepirkumu identifikācijas Nr.MPS2014/50) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/50

Lēmums par iepirkuma procedūras "Minibusa iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/40) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/40

Lēmums par iepirkuma procedūras "Kvadracikla iegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/36) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/36

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa periodiskā uzturēšana Meža pētīšanas stacijas Auces mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/15) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/15

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa periodiskā uzturēšana Meža pētīšanas stacijas Jelgavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/10) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/10

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa periodiskā uzturēšana Meža pētīšanas stacijas Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/12) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/12

Lēmums par iepirkuma procedūras "Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/9) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/9

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa rekonstrukcija Meža pētīšanas stacijas Mežoles mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/4) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/4

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža ceļa rekonstrukcija Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas mežu novadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/3) rezultātiem

Līguma teksts iepirkumam Nr.MPS2014/3

Lēmumi iepirkumiem, kuri veikti Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Meža kultūru un zinātnisko stādījumu ierīkošana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/27) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Apauguma novākšana meliorācijas grāvju trasēs un stigās" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/21) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Stādījumu agrotehniskā un jaunaudžu sastāva kopšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2016/8) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Mežsaimniecības pakalpojumi urbāno mežu integrētās meža apsaimniekošanas objekta izveidei" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/40) rezultātiem

Lēmums par iepirkumu procedūras "Stādījumu agrotehniskā un jaunaudžu sastāva kopšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2015/5) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/38) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Apauguma novākšana meliorācijas grāvjos un kvartālstigās" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/16) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Stādījumu agrotehniskā un jaunaudžu kopšana" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/2) rezultātiem

Lēmums par iepirkuma procedūras "Stādāmā materiāla izaudzēšanas pakalpojums" (iepirkuma identifikācijas Nr.MPS2014/5) rezultātiem


Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691
mps@agenturamps.lv