Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas

Mskk   Meža un dekoratīvo koku un krūmu sēklu kontroli veic Meža pētīšanas stacijas struktūrvienība – Meža sēklu kontroles laboratorija (MSKL).

    Sēklu paraugu analīzes tiek veiktas atbilstoši Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem. Pēc pieprasīto analīžu veikšanas MSKL izsniedz klientam sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu – testēšanas pārskatu.

    2013.gada 26.novembra MK noteikumu Nr.159 „Noteikumi par meža reproduktīvi materiālu” 46.10.punkts nosaka, ka tirgojot sēklas, tām etiķetē jānorāda pēc ISTA izstrādātiem noteikumiem atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības" meža koku un krūmu sēklu bioloģiskās un bioķīmiskās testēšanas jomā akreditētā sēklu kontroles laboratorijā izvērtētu informāciju par:

     Viena no prasībām, lai sēklas tiktu sertificētas, ir sēklu partijas sugas tīrība. Tai jābūt vismaz 99,0%, izņemot radnieciski tuvu koku sugu sēklu piejaukumu. „Sēklu sugas tīrību apliecina pārbaužu rezultāti, kas iegūti Meža pētīšanas stacijas Meža sēklu kontroles laboratorijā vai citā atbilstoši standartam  sēklu kontroles laboratorijā vai citā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības" meža koku un krūmu sēklu bioloģiskās un bioķīmiskās testēšanas jomā akreditētā sēklu kontroles laboratorijā pēc ISTA izstrādātiem noteikumiem” (26.11.2013 MK noteikumu Nr.159 „Noteikumi par meža reproduktīvi materiālu” 28.2.punkts).

    Sēklu sugas tīrības noteikšanai laboratorijā jāiesniedz vidējais sēklu paraugs, kurš noņemts un iesaiņots atbilstoši ISTA noteikumu prasībām un nogādāts laboratorijā ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc tā noņemšanas. Sēklu partiju raksturojošu vidējo sēklu paraugu noņemšanu pēc vienošanās ar klientu veic Valsts meža dienesta virsmežniecību inspektori meža reproduktīvā materiāla jautājumos. Vidējā sēklu parauga noņemšana sēklu analīžu veikšnai ir maksas pakalpojums.

     Sēklu analīžu veikšanas pieprasījuma veidlapa

     Sēklu kvalitātes pārbaudes pakalojuma cenrādis


Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv