Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas

Meža sēklu kontroles laboratorija  Meža sēklu kontroles laboratorija veic meža un dekoratīvo koku un krūmu sēklu kvalitātes analīzes atbilstoši Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) metodikai.
  Analīžu rezultātā laboratorija izsniedz sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

  Meža sēklu kontroles laboratorijas vadītāja – Sandra Prūse.

  Laboratorijā strādā 2 darbinieki.


Meža sēklu kontroles laboratorijas adrese:

 Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV- 4860

 Tālrunis 29245190

 e-pasts: sandra.pruse@agenturamps.lv

    Darba laiks: 8.30 – 12.30; 13.00 – 17.00

 

   Meža sēklu kontroles laboratorijas atrašanās vietas shēma

 Meža sēklu kvalitātes kontrole

 Sēklu analīžu veikšanas pieprasījuma veidlapa

 Sēklu kvalitātes pārbaudes pakalojuma cenrādis


Meža sēklu kontroles laboratorija

Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv