Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapaswww.zm.gov.lv Zemkopības ministrija

www.silava.lv Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

www.llu.lv Latvijas Lauksaimniecības universitāte

www.mf.llu.lv Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte

www.likumi.lv


Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv