Meža pētīšanas stacija Adrese                                                                      Pirmā lapa   Karte

Lapas

Zinātniskie objekti

    Daļu no zinātniskās izpētes mežiem aizņem teritorijas, kurās dažādos laika posmos ierīkoti ilglaicīgas zinātniskās izpētes objekti – mežkopības, meža selekcijas un ģenētikas, integrālā meža monitoringa parauglaukumi vai citi zinātniskās izpētes objekti, kurus izmanto izpētei, mācībām un demonstrējumiem.

    Zinātniskās izpētes objektiem tiek piešķirta īpaša aizsardzības pazīme un tie tiek reģistrēti Meža valsts reģistrā.

  

    

Zinātniskais objekts Kalsnavas mežu novadā


Meža pētīšanas stacija, 2014
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV 4860
Tālr.: +371 64807691 Fakss: +371 64807691
mps@agenturamps.lv